Lluna de terra – di Joan NAVARRO

Lluna de terra – da: Bardissa de foc (Siepe di fuoco), Edicions del Mall, Barcelona 1981.

Traduzione di Giuseppe Fiorelli, da: Il Pomerio. Antologia Poetica, Biblioteca In Forma di Parole, Libro VII, Reggio Emilia, Elitropia Edizioni, 1983.

*

I

La tardor s’embosca a les cambres de les
mansardes com una fugitiva, lluny de tot perill,
alhora que el mirall s’emplena el rostre d’estels,
cometes de cabells caragolats.

Les ciutats d’Europa veuen arribar dintre la
boirassa les naus de folls. A Schleswig-Holstein,
temps enrera, havien traçat ja el cercle sagrat,
la bardissa de foc.

Una aranya defallia damunt un tapís de neu,
terreny de la paraula, i vidres enllà els arbres
del firal descobrien la seva vertadera geografia:
uns caminois que com serpete suraven al mig
d’un gran desert de núvols.

L’aigua de les aixetes rosega les piques
mil·lenàries, cossiol de falcons que han perdut
els plànols dels cels.

Una remor de nous i panses s’enfila per les
escales.

Qui té la paraula té l’espasa?

Les fruites de l’hivern ja feia temps morien
damunt les taules embolcallades de tovalles
tatuades de llunes i datileres.

Algun aprenent d’equilibrista, rovellant-se
els astres, havia penjat de les palmeres la pell
del cisellaire!

Al mig del bosc el tritó dóna l’últim crit
del dia.

Una immensa platja mormola entre escumes.

I

L’autunno s’imbosca nelle camere delle
mansarde come un fuggitivo, lontano da tutti i
pericoli, nell’ora in cui lo specchio si riempie la
faccia di stelle, comete di capelli inanellati.

Le città d’Europa vedono arrivare nel
nebbiume le navi dei folli. A Schleswig-
Holstein, tempo addietro, avevano già tracciato
il cerchio sacro, la siepe di fuoco.

Un ragno stramazzava su di un tappeto di
neve, terreno della parola, e vetri oltre gli alberi
della fiera scoprivano la loro reale geografia:
sentieri come serpenti fluttuavano in mezzo ad
un deserto grande di nuvole.

L’acqua dei rubinetti rosicchia le pile
millenarie, bigonce per falconi che han perduto
le carte dei cieli.

Fragranza di noci e uva passa s’infila per le
scale.

Chi ha la parola, ha la spada?

I frutti dell’inverno da tempo morirono
sopra le tavole avvolte in tovaglie tatuate di lune
e palme da dattero.

Un apprendista funambolo, arrugginendosi
gli astri, aveva appeso alle palme la pelle del
cesellatore!

In mezzo al bosco il tritone lancia l’ultimo
richiamo del giorno.

Un’immensa spiaggia mormora tra le
schiume.

*

II

Gats enfuriats es barallen als garatges deserts
on navilis remots naveguen en tolls de petroli.
La lluna del temps, enlairada en la torre, em
vigila el vol d’una garsa: reconegut, he enfilat la
mirada als tatuatges del cel i he ofert als déus
tres pedres, raïm, aigua i mel. He ordenat que
em tancaren la finestra, car el llop d ela ni ja
rondineja pels cantons.

Als barandats de la cotxera algú havia escrit
el meu nom: em diuen A.

II

Gatti infuriati s’azzuffano nei garages deserti
dove navigli perduti navigano in pozze di
petrolio. La luna del tempo, salita alla torre, mi
insegue il volo di una gazza: riconosciuto, ho
infilato lo sguardo nei tatuaggi del cielo e ho
offerto agli dei tre pietre, uva, acqua e miele.
Ho ordinato mi chiudessero la finestra, ché il
lupo della notte già è di ronda nei cantoni.

Sulla serranda dell’autorimessa qualcuno
aveva scritto il mo nome: mi chiamano A.

*

III

Ja ho sabeu, jo sóc l’Altre, aquell que
agombola mil carasses i arrapa parets quan set
cercles de foc rodegen la ciutat. Em van donar
un nom i m’assassinaren, vaig haver d’inventar-ne
d’altres per tal de renàixer del fang de les
paraules.

Ja ho sabeu, m’anomenen A, i em
crucifiquen a les parets, junt a les taques
d’humitat, i als papers que ells guarden als
secrets arxius.

La barca del meu nom fondeja l’illa: jo sóc
l’illa.

III

Già lo sapete, io sono l’Altro, quello che
accarezza mille facce e graffia le pareti quando
sette cerchi di fuoco circondano la città. Mi
diedero un nome e mi assassinarono, altri
dovetti inventarne per rinascere dal fango delle
parole.

Già lo sapete, mi chiamano A, e mi
crocifiggono alle pareti, vicino alle macchie di
umido e alle carte che essi conservano negli
archivi segreti.

La barca del mio nome è alla fonda
nell’isola: io sono l’isola.

*

IV

Traficant de misteris, comerciant de daus,
albirava, a punta de dia, la lluna de terra,
l’ànec de plata, el cos de la desfeta del meu
gran amor.

Qui ha arrencat l’arbre que floria al mig del
bosc?
Perdut l’arbre, perduda l’esperança?

IV

Trafficante di misteri, commerciante di dadi,
scrutavo, sulla punta del giorno, la luna di
terra, l’anatra d’argento, il corpo della disfatta
del mio grande amore.

Chi ha sradicato l’albero che fioriva in
mezzo al bosco?

Perduto l’albero, perduta la speranza?

*

V

Et vaig coronar amb les flors de l’equinocci i
em digueres que el sol era una pedra, un
tambor de foc. “Die Grenzen meiner Sprache”
bedeuten die Grenzen meiner Welt. Més enllà
de la fi del món, rera cortinatges d’inabastables
selves, et vaig estimar.

Sol de pedra. Lluna de terra. Flor
d’equinocci.

V

Ti incoronai con i fiori dell’equinozio e mi
dicevi che il sole era una pietra, un tamburo di
fuoco. “Die Grenzen meiner Sprache”
bedeuten die Grenzen meiner Welt. Più oltre la
fine del mondo, dietro cortine di sterminate
selve, ti amai.

Sole di pietra. Luna di terra. Fior
d’equinozio.

*

VI

Amor, amor, el viatge s’acaba i comença la
vida. Les copes adormen pols de vi i cendres. Els
llençols han despintat la figura del nostre cos.
Les campanes no mormolen al fons de la vall.

Vine, dóna’m la mà. ¿Qui ha omplert
aquesta cambra de mapes?

VI

Amore, amore, il viaggio finisce e comincia
la vita. Le coppe cullano polvere di vino e
ceneri. I lenzuoli han disperso le tracce del
nostro corpo. Le campane non mormorano in
fondo alla valle.

Vieni, dammi la mano. Chi ha riempito
questa camera di mappe?

*

VII

Les oliveres bramen la meva solitud de plata,
fantasma com sóc d’aquest capvespre que
s’esmuny pel si de les muntanyes, pàtria del foc
i de la lluna.

El meu cor dorm al cor del bosc on les
daines no temen l’home, eterna por de sageta
de coure.

On les torres es capbaixen viu qui més
m’estimo.

VII

Gli ulivi urlano la mia solitudine d’argento,
fantasma ch’io sono in questo tramonto che
s’insinua tra i seni delle montagne, patria del
fuoco e della luna.

Il mio cuore dorme nel cuore del bosco là
dove i daini non temono l’uomo, eterna paura
della freccia di rame.

Là dove le torri s’inchinano vive chi più
mi amo.

*

VIII

Qui em parla? ¿Qui construeix aquest discurs
que balla als núvols d’aquesta cambra que
s’enfonsa?

Et conec, amic. Sé on t’amagues, drac de
flama. ¿Ets tu, o sóc jo el qui parla? ¿Us dono jo
la paraula, fruites de l’hivern, o sou vosaltres
qui me la doneu?

Quan em penso em nego: flama i cera.

VIII

Chi parla? Chi costruisce questo discorso
che balla sulle nuvole di questa camera che
sprofonda?

Ti conosco amico. So dove ti nascondi, drago
di fiamma. Sei tu? o sono io? chi parla? Vi
dono io la parola, frutti dell’inverno, o siete voi
che la donate?

Quando mi penso mi nego: fiamma e cera.

*

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.