Σιωπηλοί μάρτυρες

The_Sower

Ξέρω κατοικίες
που ζουν άνθρωποι του νότου

παλιούς νοματαίους
αυλακωμένους από παρασκιές σιωπής.

Σιωπηλοί μάρτυρες