dialettututtu

Diego Barucco, Paesaggio presso Monte Turcisi Giuseppe Samperi
 

Testi

 
Trippi nni stu quarteri
unni trippavu jù
(muzzicuna di sicaretti
pitruzzi
erba fausa gnuni gnuni
vuci
di lingua ncripitusa).

T’addurmisci nni sta casa
unni m’addurmiscevu jù
(cci muriu mo nannu
a longu stari,
mo patri).

Continua a leggere dialettututtu