Inno a Giove

Κλεάνθης
Cleante di Asso
(IV-III sec. a.C.)

Inno a Giove

Traduzione isometra di
Daniele Ventre

Ὕμνος Εἰς Δία

Κύδιστ᾽ ἀθανάτων, πολυώνυμε παγκρατὲς αἰεί,
Ζεῦ, φύσεως ἀρχηγέ, νόμου μετὰ πάντα κυβερνῶν,
χαῖρε· σὲ γὰρ καὶ πᾶσι θέμις θνητοῖσι προσαυδᾶν.
ἐκ σοῦ γὰρ γενόμεσθα, θεοῦ μίμημα λαχόντες
μοῦνοι, ὅσα ζώει τε καὶ ἕρπει θνήτ᾽ ἐπὶ γαῖαν·
τῷ σε καθυμνήσω, καὶ σὸν κράτος αἰὲν ἀείσω.
σοὶ δὴ πᾶς ὅδε κόσμος ἑλισσόμενος περὶ γαῖαν
πείθεται ᾗ κεν ἄγῃς, καὶ ἑκὼν ὑπὸ σεῖο κρατεῖται·
τοῖον ἔχεις ὑποεργὸν ἀνικήτοις ἐνὶ χερσὶν
ἀμφήκη πυρόεντ᾽ αἰειζώοντα κεραυνόν·
τοῦ γὰρ ὑπὸ πληγῇς φύσεως πάντ᾽ ἔργα βέβηκεν,
ᾧ σὺ κατευθύνεις κοινὸν λόγον, ὃς διὰ πάντων
φοιτᾷ μιγνύμενος μεγάλῳ μικροῖς τε φάεσσιν
{ὡς τόσσος γεγαὼς ὕπατος βασιλεὺς διὰ παντός.}
οὐδέ τι γίγνεται ἔργον ἐπὶ χθονὶ σοῦ δίχα, δαῖμον,
οὔτε κατ᾽ αἰθέριον θεῖον πόλον, οὔτ᾽ ἐνὶ πόντῳ,
πλὴν ὁπόσα ῥέζουσι κακοὶ σφετέραισιν ἀνοίαις.
ἀλλὰ σὺ καὶ τὰ περισσὰ ἐπίστασαι ἄρτια θεῖναι,
καὶ κοσμεῖν τἄκοσμα, καὶ οὐ φίλα σοὶ φίλα ἐστίν.
ὧδε γὰρ εἰς ἓν πάντα συνήρμοκας ἐσθλὰ κακοῖσιν,
ὥσθ᾽ ἕνα γίγνεσθαι πάντων λόγον αἰὲν ἐόντα,
ὃν φεύγοντες ἐῶσιν ὅσοι θνητῶν κακοί εἰσιν,
δύσμοροι, οἵ τ᾽ ἀγαθῶν μὲν ἀεὶ κτῆσιν ποθέοντες
οὔτ᾽ ἐσορῶσι θεοῦ κοινὸν νόμον οὔτε κλύουσιν,
ᾧ κεν πειθόμενοι σὺν νῷ βίον ἐσθλὸν ἔχοιεν·
αὐτοὶ δ᾽ αὖθ᾽ ὁρμῶσιν ἄνοι κακὸν ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλο,
οἳ μὲν ὑπὲρ δόξης σπουδὴν δυσέριστον ἔχοντες,
οἳ δ᾽ ἐπὶ κερδοσύνας τετραμμένοι οὐδενὶ κόσμῳ
ἄλλοι δ᾽ εἰς ἄνεσιν καὶ σώματος ἡδέα ἔργα
ἐπ᾽ ἄλλοτε δ᾽ ἄλλα φέροντα,
σπεύδοντες μάλα πάμπαν ἐναντία τῶνδε γενέσθαι.
ἀλλὰ Ζεῦ πάνδωρε κελαινεφὲς ἀργικέραυνε,
ἀνθρώπους ῥύου ‹μὲν› ἀπειροσύνης ἀπὸ λυγρῆς,
ἣν σύ, πάτερ, σκέδασον ψυχῆς ἄπο, δὸς δὲ κυρῆσαι
γνώμης, ᾗ πίσυνος σὺ δίκης μέτα πάντα κυβερνᾷς,
ὄφρ᾽ ἂν τιμηθέντες ἀμειβώμεσθά σε τιμῇ,
ὑμνοῦντες τὰ σὰ ἔργα διηνεκές, ὡς ἐπέοικε
θνητὸν ἐόντ᾽, ἐπεὶ οὔτε βροτοῖς γέρας ἄλλο τι μεῖζον
οὔτε θεοῖς, ἢ κοινὸν ἀεὶ νόμον ἐν δίκῃ ὑμνεῖν.

Inno a Zeus

Zeus fra gli eterni glorioso, plurivoco, sempre possente,
principe della natura, che tutto a una legge assoggetti,
salve: è ben giusto che a te si volgano tutti i mortali.
Già, ché da te noi nascemmo e soli ottenemmo divina
forma, fra gli enti caduchi che vivono e strisciano in terra:
dunque ti loderò sempre e celebrerò la tua forza.
Sì, quest’intero universo che intorno alla terra si volge
dove lo guidi si piega a te, volentieri a te cede.
Tale strumento tu reggi con inesorabili mani,
duplice lingua di fuoco, il fulmine sempre vivente:
sotto il suo colpo si compie ogni opera della natura,
reggi per lui la ragione comune che tutti gli spazi
permea, mista com’è al più grande lume e ai minori:
tu grazie a lui dappertutto da sommo sovrano governi.
Opera senza di te non ha effetto, o iddio, sulla terra,
no, non sul polo divino dell’etere, no, non in mare,
tranne i delitti che i vili commettono, loro stoltezza.
Pure tu sai dare senso perfino alle cose più vane,
ordine imponi al disordine e grato è per te ciò ch’è ingrato.
Tanto ad un unico scopo col degno l’indegno compensi,
che si fa tutto una sola e sempre vivente ragione,
che fra i mortali i malvagi rifuggono nel trascurarla,
miseri, che rimpiangendo per sempre il possesso del bene,
legge comune di dio non vedono o sanno ascoltare,
cui obbedendo con senno vivrebbero vita felice.
Essi da un lato e dall’altro si volgono senza mai bene,
per opinione seguendo affanno d’amara contesa,
o rivolgendosi solo al guadagno senza criterio,
o alla rilassatezza e ai dolci piaceri dei sensi.
Solo sventure han sortito, si volgono a destra e a sinistra,
per affannarsi a uno scopo che pure è del tutto contrario.
Dono per tutti, Zeus nero di nuvole, candido lampo,
gli uomini salvali tu da lugubre dissennatezza,
padre, tu scacciala via dall’anima, fa’ che otteniamo
quella sapienza in cui tu confidi -e governi sul tutto-,
sì che onorati da te ricambiamo te con onore,
l’opera tua di continuo esaltando come conviene
faccia un mortale, ché premio più degno ai mortali non tocca,
non agli dèi, che lodare nel giusto la legge del cosmo.
Pubblicità

2 pensieri riguardo “Inno a Giove”

  1. Si potrebbe contrapporre a questo inno il ‘Prometeo’ di Goethe, che relega illuso potere nei cieli mentre rivendica il suo potere sulla terra: ‘la mia terradovrà solo a me appartenere’! Elisabetta Potthoff

    >

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.